.חוט פוגש שרשרת זהב
.מפלס את דרכו מאוויר לאוויר
.מטפס בתוך החלל הפנוי שבין לבין
?להשאיר קצוות פרומים
….זכר להתחלה שלא מתחילה, ולסוף שאינו נגמר