RUS2 jewelry
In Between Bolts & Diamonds

RUS2
הוא מותג תכשיטי בורג חדש שהקמתי ביחד עם מעיין אשכנזי מרפלקטורה
כל התכשיטים נוצרו בהשראת ברגים חלודה וזהב
בשילוב יהלומים שמכניסים נקודת אור בחוסר השלמות

לרכישה ופרטים נוספים על הקולקציה מוזמנות לבקר באתר שלנו
www.rus2jewelry.com


www.rus2jewelry.com